Finestres basculants, tot el que has de saber - Tancaments.cat

Finestres basculants, tot el que has de saber

Si a casa teva tens sostres golfes o, directament, disposes d’una golfa, segur que tens o t’estàs plantejant instal·lar finestres de PVC basculants. La característica principal d’aquest tipus de finestres és el seu eix de rotació horitzontal o vertical al centre del marc . Solen estar ubicades a les teulades de les cases o edificis per la seva difícil accessibilitat i manipulació si s’optés per un altre tipus de finestres.
De manera general, la seva obertura es fa inclinant la finestra cap a l’interior de l’estada, encara que es poden fabricar perquè s’obrin cap a l’exterior si cal.

Tipus de finestres basculants

Tot i que, principalment, les finestres basculants tenen un eix horitzontal, es poden trobar diferents tipus de finestres basculants segons la ubicació del seu eix horitzontal:

  • Finestres basculants amb eix horitzontal Superior: Solen situar-se a parets i l’eix s’ubica a la part superior del marc.
  • Finestres basculants amb eix horitzontal Inferior: Normalment s’ubiquen a teulades i tenen l’eix a la part inferior.
  • Finestres basculants amb eix horitzontal Central: Les més habituals. Solen tenir l’eix a la zona central i poden bascular cap a dins o cap a fora.

Encara que no són tan habituals, també és possible trobar finestres basculants amb l’eix vertical, fins i tot aquest tipus d’obertura es fa servir en portes de patis exteriors.
Aquest tipus de finestres poden tenir diferents sistemes d’obertura: manual o mitjançant maneta articulada. Si la finestra és accessible a lalçada de la persona, solen tenir un tipus dobertura manual. En canvi, si els sostres són molt alts o s’ubiquen en zones inaccessibles, es fa servir un sistema de vareta cilíndrica o un sistema de politges per poder obrir-la i que exerceixi la seva funció.

Avantatges de les finestres basculants

Baño con ventana basculante

Tal com comentàvem a l’inici, si tens una casa amb golfes o vius a la part alta d’un edifici amb sostres sota teulada, les finestres basculants són tot avantatges.
D’una banda, s’adapten a espais complexos i ofereixen una solució estètica a un espai molt concret i amb dificultats arquitectòniques.
Un dels punts forts de les finestres basculants és que, gràcies al tipus dobertura, pots regular la quantitat daire que entra i el so només modificant en angle.
A l’estiu, compleixen una funció tèrmica important, ja que deixen entrar l’aire fresc per la part inferior i l’aire calent surt per la part superior. Daquesta manera, és fàcil aconseguir un equilibri tèrmic.
Un altre dels avantatges és la lluminositat que aporten aquest tipus de finestres. Com que està en zona altes l’entrada de llum està assegurada. Si es col·loquen d’una manera estratègica, és possible crear punts de llum en llocs que altrament seria impossible tenir-los.

Seguretat i manteniment

Ventana basculante en tejado con persiana

Un factor a tenir en compte amb aquest tipus de finestres és els elements de seguretat i la seva hermeticitat. La qualitat de les ferramentes, la perfileria i la instal·lació jugaran un paper primordial en la durabilitat i en la seguretat de la finestra.
L’elecció del vidre també és un factor important, ja que com que està en contacte molt directe amb l’exterior i en una posició gairebé horitzontal, les inclemències del temps afectaran d’una manera diferent que en una finestra convencional.
Per això és important triar un vidre amb aïllament tèrmic reforçat i control solar, que minimitzi la pèrdua de calor a lhivern i lentrada de calor a lestiu.
És important que el vidre compleixi amb altres factors de seguretat, ja que han de ser resistents a calamarsa, caiguda de pedres o branques, fins i tot, han de resistir el pes de petits animals com a ocells que poden posar-se o caminar sobre la finestra.
Quant a manteniment, si la finestra basculant compleix tots els consells de seguretat que hem comentat, cal centrar-se en la cura de l’eix, ja que és l’element que més treballa a l’hora d’obrir o tancar i ha d’estar en bones condicions per garantir un bon funcionament.

Compartir l'article:
Altres artícles