El repte de millorar el confort tèrmic de casa teva - Tancaments.cat

El repte de millorar el confort tèrmic de casa teva

El concepte de confort tèrmic sol portar molts mals de cap, ja que sol tenir cert caràcter subjectiu i en especial en el cas de la temperatura, una bona climatització que proporciona una correcta instal·lació de finestres PVC és un dels punts fonamentals per aconseguir el confort tèrmic.

Es pot mesurar la temperatura i la qualitat de l’aire, però pot provocar sensacions diferents en diferents individus, a més dels factors “no visibles” que influeixen en aquestes percepcions.

Podríem definir confort tèrmic com:

Quan les condicions de temperatura, humitat i moviments de l’aire són favorables i les persones experimenten neutralitat tèrmica, és a dir, no tenen una sensació de massa fred o de calor.

Avaluar el confort tèrmic d’una llar és una tasca força costosa a causa de les variables que hi ha entre l’individu i el medi ambient. Aquestes influeixen directament a la sensació de confort i depèn de la temperatura de l’aire, la temperatura de les parets i dels objectes, la humitat de l’aire, l’activitat física, el tipus de roba i la velocitat de l’aire.

Encara que no ho notem, en una mateixa habitació hi sol haver diferents temperatures d’aire. Solen ser més fredes a prop de finestres i portes exteriors, i més càlides cap a l’interior de l’habitatge. Si aquestes temperatures són molt diferents, els corrents d’aire que es creen ens resultaran desagradables.

Per exemple, es pot donar el cas d’una habitació que es trobi a 23 ºC però la temperatura de la qual a la paret exterior sigui de 15 ºC, la finestra estigui a 10 ºC, la qual cosa seria molt menys agradable que una habitació a 20 ºC, amb la paret a 19 ºC i la finestra a 17 ºC.

En aquest darrer cas, la diferència de les temperatures d’aire és mínima, per la qual cosa l’individu només notarà els diferents corrents d’aire.

 

la eficiencia energética en el hogar

 

L’aïllament i el confort tèrmic

Un gran exemple d’èxit pel que fa a confort tèrmic són les PassivHaus. Perquè aquests habitatges obtinguin el certificat, han de ser construïts de manera que la diferència entre la temperatura de l’aire i les parets sigui igual o inferior a 4,2 ºC.

A la majoria d’habitatges actuals, un dels problemes principals és un mal aïllament a parets, terres, cobertes i elements exteriors, com portes i finestres.

De vegades, no podem canviar certs elements de l’estructura, però sí que en podem millorar d’altres, com les finestres, de manera més senzilla i econòmica.

Apostar per marcs de PVC a les finestres et proporcionaran una estanquitat més gran, millorarà l’aïllament i aconseguiràs una major eficiència energètica.

El vidre també és un factor diferenciador en l’estalvi energètic. Pots optar per vidres amb doble vidre o de baixa emissivitat, sobretot a zones molt fredes.

I si les teves finestres i portes exteriors ja són de bona qualitat, però vols assegurar-te que et proporcionen el millor rendiment, recordeu-vos de revisar la caixa de la persiana perquè estigui ben aïllada i utilitza rivets en el marc de la finestra perquè no es colen els corrents freds a l’hivern.

Compartir l'article:
Altres artícles