Com triar la millor porta de seguretat

Una part essencial de casa nostra és la porta d’entrada, el material essent fonamental (les portes de PVC són sempre una bona opció). Tant si vius a una casa amb l’entrada a peu de carrer com a un pis, és important tenir una bona porta i que aquesta sigui segura.

En els darrers anys, cada cop més, se senten noves tècniques de robatoris en les quals el tipus de porta i pany que tinguis poden evitar-te un disgust.

Escollir la porta adequada

Hi ha molts tipus de portes al mercat i, cada vegada més, la investigació i les noves tecnologies juguen un paper clau en la qualitat de les portes de seguretat. El sector ha hagut d’anar a l’avantguarda dels lladres que, contínuament, busquen nous mètodes per neutralitzar els nous sistemes de seguretat.

És per això que se segueix investigant i proporcionant nous reptes als amics del que és aliè, per fer encara més difícil que puguin penetrar a les llars.

Diferència entre porta blindada i cuirassada

A les portes blindades tant l’estructura del marc com de la fulla de la porta són de fusta o PVC i cobertes per una lleugera xapa de ferro, perquè tinguin una estructura més robusta. Avui dia són les portes més populars als habitatges encara que cal tenir en compte que no són les més eficaces si es produeixen atacs de força i de palanca.

D’altra banda, les portes cuirassades tenen una estructura de marc i de fulla de porta de ferro o acer i solen estar recobertes de fusta o altres materials resistents com el PVC per donar-li un aspecte més estètic i natural. A nivell global, són molt més resistents que les portes blindades.

Tipos de puerta de seguridad

Graus de seguretat a les portes

Hi ha normes que regulen el grau de seguretat de les portes com la norma Europea UNE EN-16+27:2011 i la nacional UNE 85160:2013 que fan una classificació de la resistència de les portes davant de la majoria d’atacs coneguts.

Les portes de grau 3 es consideren de seguretat bàsica. A partir de grau 4 i juntament amb les de grau 5, se suposen les més segures del mercat.

Altres elements de seguretat a tenir en compte:

El Setge

És molt important que la porta, ja sigui blindada o cuirassada, estigui instal·lada sobre un marc ben ancorat al mur. La millor opció són els ancoratges d’obra amb guix i espart, ja que és alhora dur i flexible contra cops al marc. Si la fixació del marc al mur no es fa de manera consistent, no aportarà el nivell de seguretat òptim.

Les frontisses

El tipus i quantitat de frontisses és important ja que en aquest aspecte cal buscar l’equilibri entre la quantitat i la mida depenent de pes que tindrà la porta a instal·lar. En el cas de les portes blindades, les frontisses solen anar cargolades a l’estructura de la porta. En canvi, a les portes cuirassades, les frontisses van cargolades o soldades a l’estructura metàl·lica, fet que aporta una més alta seguretat contra el palanquejament de les frontisses.

El pany

Un altre aspecte crucial de la seguretat de la nostra porta dependrà del pany que instal·lem a la nostra porta. En general, els panys actuals ja incorporen un cilindre que impedeix que sigui extreta amb rossinyols o forats. Amb tot, avui dia es recomana instal·lar panys amb doble escut de seguretat.

El cilindre i la clau

Com que és la peça amb què s’accedeix al mecanisme de la porta, està més exposada i, per tant, és molt important escollir-ne un d’alta qualitat per evitar la manipulació per part de possibles assaltants.

Profesional instalador de puertas

Instal·lació de portes de seguretat per professionals

Per descomptat, si disposeu d’una porta blindada o cuirassada, és essencial que hagi estat instal·lada per professionals especialistes en portes, ja que una mala instal·lació pot minvar significativament l’eficàcia dels sistemes de seguretat de què disposi la porta.

Compartir l'article:
Altres artícles