Ventajas del aislamiento acústico en las ventanas

Avantatges de l’aïllament acústic a les finestres

L’aïllament acústic a les finestres de PVC no només ajuda a reduir el soroll exterior (tal com podríem pensar a primera vista), sinó que també aporta altres beneficis.

Abans hem parlat de la importància d’un bon aïllament com a factor d’eficiència energètica de les finestres, però dins dels tipus d’aïllaments necessaris per a la llar és imprescindible parlar de l’aïllament acústic.

La importància de l’aïllament acústic

La qualitat que pot oferir un bon aïllament acústic és essencial per fomentar la tranquil·litat i la confortabilitat de casa. Si vius en una gran ciutat o en una zona especialment sorollosa, un nivell inadequat d’aïllament acústic a les finestres pot afectar la qualitat del son o propiciar situacions d’estrès perjudicials per a la salut.

Ventanas para el aislamiento acústico en una ciudad

Triar la millor finestra

A l’hora d’escollir la finestra més adequada per al nostre habitatge cal avaluar si els components ens poden oferir uns bons nivells d’atenuació acústica. En aquest sentit, hi ha molts factors a tenir en compte com el tipus d’obertura, l’elecció del vidre o el material en què el perfil està realitzat.

Entenem per aïllament acústic d’una finestra la capacitat que té de contrarestar els sorolls de l’exterior. Per aconseguir aquest aïllament, però, hi ha molts factors que influeixen com el material, el tipus d’obertura, el perfil o el vidre.

Els factors que influeixen més en l’aïllament acústic d’una finestra són:

  • El Material: El material escollit és un dels principals factors que cal tenir en compte per a l’aïllament acústic. El PVC es caracteritza per actuar com un amortidor natural de les ones sonores, per això és ideal per millorar els nivells d’atenuació acústica en un habitatge.
  • Perfil: Per aconseguir un bon nivell d’aïllament acústic una finestra ha de ser tan estanca com sigui possible a l’aire, ja que les ones sonores es transmeten per l’aire. Per aconseguir la màxima permeabilitat és important la qualitat de perfils que tingui la finestra.
  • L’Obertura: Avui dia hi ha diferents sistemes d’obertura que també afectaran els problemes de soroll. En aquest cas el millor és optar per les anomenades finestres practicables, que funcionen amb sistema abatible o oscil·lobatent i tenen doble junta que no permet les filtracions d’ones, al contrari que les clàssiques finestres corredisses que no són tan estanques.
  • El Vidre: L’espessor del vidre influeix directament en la filtració de sorolls. Són molt coneguts els vidres de doble cambra per aïllar-los del fred, però no sempre ens filtraran els sons de l’exterior. Cal que almenys un tingui un gruix mínim de 6mm. Tot i que si tenim una alta necessitat d’aïllament sonor, el més aconsellable és posar-hi vidres laminats.
  • La Persiana: Encara que no ho sembli, un dels punts per on es pot filtrar el soroll és la persiana i, més en concret, el calaix on s’enrotlla. Un calaix de persiana mal instal·lat o de mala qualitat, pot ser un problema per al soroll.

Tenint en compte tots aquests factors, a l’hora de triar una finestra hem de pensar en les nostres necessitats i les característiques de casa nostra. El més important, si patim de sorolls, és que el material en què està construïda sigui capaç d’atenuar les ones sonores i que la instal·lació sigui bona per no patir filtracions indesitjades.

Si esteu interessats en millorar l’aïllament acústic del vostre habitatge, no dubteu en contactar amb nosaltres, us assessorarem i ajudarem a trobar la millor solució.

Compartir l'article:
Altres artícles