5 beneficis de les finestres amb trencament de pont tèrmic - Tancaments.cat

5 beneficis de les finestres amb trencament de pont tèrmic

En els darrers anys, ha augmentat la demanda de finestres fetes amb materials aïllants tèrmics com la fusta i el PVC. Aquest increment és degut a una major pujada del cost elèctric, una conscienciació ecològica més gran de la població i l’aprovació de noves normatives d’eficiència energètica com el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Veient les noves normes i l’estalvi econòmic que comporta l’aïllament tèrmic de les finestres. Des del mercat de l’alumini s’ha impulsat la venda de finestres d’alumini amb trencament de pont tèrmic (RPT) per complir amb la CTE que obliga a les finestres d’alumini incloure el trencament de pont tèrmic a la majoria de comunitats autònomes.

Què són les finestres amb trencament de pont tèrmic

Per entendre què són les finestres amb ruptura de pont tèrmic, hem de tenir clara la definició de pont tèrmic. El pont tèrmic es tracta de les zones on es transmet amb més facilitat la calor, a causa de lús de materials molt conductors com els metalls. Per tant, el trencament de pont tèrmic consisteix a intercalar entre les dues cares que formen el pont tèrmic, un mal conductor, com ara el plàstic per trencar aquesta zona de transmissió de temperatura.

L’objectiu principal de la ruptura de pont tèrmic és evitar en tot moment que hi hagi la mateixa temperatura de l’exterior a l’interior de l’habitatge perquè això comporta una pèrdua energètica important. Per això, és important la utilització de finestres amb trencament de pont tèrmic a casa nostra ja que aconsegueix millorar el seu aïllament tèrmic, i per tant ser molt més eficients energèticament.

Beneficis de les finestres amb trencament de pont tèrmic

La utilització de finestres amb trencament de pont tèrmic comporten una sèrie de beneficis per a la nostra llar com:

  • Important estalvi energètic: la creació d’una legislació més exigent en reducció d’emissions de Co2 i millora de l’eficiència energètica fa que les nostres llars s’hi hagin d’adaptar. Sense cap mena de dubte, les finestres d’alumini amb trencament de pont tèrmic podràs aconseguir una llar més eficient a nivell energètic, a més de reduir la factura de la llum.
  • Disminució de la condensació del vapor d’aigua: durant l’hivern quan la temperatura exterior és inferior ia l’interior de la llar hi ha més temperatura i humitat es produeix el fenomen de la condensació sobre els perfils interiors. Amb una finestra d’alumini amb trencament de pont tèrmic s’aconsegueix que el perfil interior n’elevi la temperatura evitant la condensació de vapor d’aigua.
  • Compliment de les noves normatives: els edificis esdevenen espais més sostenibles i eficients gràcies a les noves normatives. De fet, totes les finestres amb trencament de pont tèrmic han de complir la normativa vigent i el nou Codi tècnic d’edificació a Espanya.
  • Versatilitat en el disseny: les finestres amb trencament de pont tèrmic permeten més versatilitat a l’hora de definir tancaments amb diferents acabats interns i externs. Alhora, permeten mantenir l’estètica exterior de l’edifici mentre que l’interior de la llar pot quedar totalment personalitzat.
  • Possibilitat d’un envidrament múltiple: en matèria d’aïllament tèrmic es pot afegir un doble o triple envidrament que permeti augmentar encara més el confort tèrmic i acústic de la llar, alhora que un estalvi important de la factura de la llum.

En definitiva, quan a l’hivern baixen les temperatures, les finestres d’alumini amb trencament de pont tèrmic són imprescindibles per garantir el màxim confort tèrmic de casa teva. Si també vols estalviar en energia i ajudar al medi ambient, no dubtis en contactar amb els nostres professionals per aconseguir l’assessorament que necessites i trobar la finestra amb trencament de pont tèrmic que més s’adapti al que estàs buscant.

Compartir l'article:
Altres artícles