La ventilació, el gran aliat per evitar els contagis de Covid-19

Mantenir la tranquil·litat emocional durant l’aïllament domiciliari ha estat difícil. Tot i això, les mesures de “desescalat” de l’estat d’alarma cap a l’anomenada “nova normalitat” ja han començat. De fet, algunes empreses i entitats, així com Tancaments.cat, ja hem reprès la nostra activitat.
Per això, tenint en compte que és vital evitar els contagis per coronavirus durant aquesta tornada als centres de treball habituals, la Federació d’Associacions Europees de Calefacció, Ventilació i Aire Condicionat (REHVA) ha elaborat una guia de prevenció. S’hi ha parlat de la necessitat de fer canvis tant en les condicions de manteniment com en l’operació d’instal·lacions de climatització i ventilació.

La ventilació com a mesura de prevenció

La higiene i desinfecció dels llocs de treball no sanitaris -així com comerços, hotels, oficines, restaurants i centres educatius- és molt important, però no només això. És més, per prioritzar la seguretat dels usuaris davant del contagi s’ha de canviar el mode de funcionament d’aquestes instal·lacions.

Mujer abriendo ventanas para ventilar

En realitat, a través d’una ventilació adequada de les estades es pot reduir considerablement el risc de contagi. Vegem algunes de les mesures que han recomanat les associacions de tècnics de climatització europees per a l’operació d’instal·lacions tèrmiques a l’edificació:

  • Per a les estades sense sistemes de ventilació mecànica es recomana la ventilació natural, obrint finestres exteriors molt més del normal (fins i tot quan això causi certa incomoditat tèrmica). És una bona opció per renovar l’aire de les zones ocupades.
  • Realitzar una ventilació regular amb finestres, fins i tot en edificis amb ventilació mecànica.
  • Es recomana una ventilació mínima de 10 l/s per ocupant per a aquelles instal·lacions de climatització realitzades en els darrers vint anys.
  • Assegurar la ventilació dels espais amb aire 100% exterior. Treballar tant com sigui possible amb aire exterior, minimitzant tant com sigui possible la recirculació.
  • La prevenció del contagi no només depèn d‟establir una distància mínima d‟1 a 2 metres entre persones, sinó que els corrents d’aire ajudin a eliminar el coronavirus i no a disseminar-lo per les estances. Per això, cal evitar corrents d’aire.
  • A les nits i caps de setmana, no apagar la ventilació. Mantenir els sistemes funcionant a baix cabal.
  • Mantenir la ventilació dels lavabos permanentment: 24hores/7dies en funcionament.
  • No canviar els punts dʻajust de calefacció, refrigeració i possibles humectacions.
  • No fer neteja de conductes durant aquest període
  • Reforçar el manteniment dels climatitzadors. Reemplaçar filtres d’aire segons el programa de manteniment

És molt important prendre consciència sobre la importància de la qualitat de l’aire que respirem a casa nostra. Com hem vist, el risc d’infecció de Covid-19 pot ser alt en espais abarrotats i mal ventilats, ja que aquests segurament tindran una proliferació de bacteris, floridures, acumulació de pols, humitat, males olors, entre altres substàncies nocives. Per tant, una condició bàsica per aconseguir el màxim confort a casa és tenir un aire net i renovat. Aplica com més aviat millor aquests canvis i elimina qualsevol possibilitat de contagi!

Compartir l'article:
Altres artícles