Com funciona el Pla Renove de Finestres 2020

Amb l’arribada del fred, el Consorci de la Vivenda de Barcelona obre novament la convocatòria d’ajuts i subvencions per a la millora dels habitatges i la seva habitabilitat, sempre amb l’ull posat en la sostenibilitat i la millora de l’eficiència energètica.
Si tenies pensat canviar les finestres aquest any per millorar l’aïllament tèrmic de casa teva i estalviar en calefacció, presta atenció als consells que et donem a continuació sobre com optar a la subvenció del Pla Renove.

En què consisteix el Pla Renove 2020

El Pla Renove és un conjunt de subvencions per a edificacions que compleixen una sèrie de requisits concrets. Aquest pla neix per apostar per la millora energètica o la implantació de noves formes de subministrament amb energies renovables a través de la reforma dels edificis. Entre els programes i subvencions que trobem per a la convocatòria de 2020 hi ha els següents:

  • Aposta per les energies renovables. Instal·lació de plaques solars o fotovoltaiques per a la producció daigua calenta sanitària o electricitat.
  • Aposta per la millora energètica global. Rehabilitació de l’edifici mitjançant la col·locació de mesures d’aïllament.
  • Aposta per rehabilitació energètica parcial de l’edifici. Actuacions en façanes, cobertes, terrats, parets mitgeres i celoberts.

La previsió per al Pla Renove del 2020 és que les subvencions ronden el 50% del cost de les reformes per a la millora de l’habitatge o l’edifici.

Ventanas antiguas

Qui pot sol·licitar la subvenció

La subvenció va adreçada a aquests habitatges o edificis que compleixin uns requisits concrets. Hauran de ser edificis construïts abans del 1995 i amb el 70% de la superfície edificada destinada a vivenda habitual. Si l’edifici no arriba a aquest 70%, la subvenció es concedirà de forma proporcional, depenent de la superfície que els propietaris destinin a habitatge habitual, fins a assolir el 70% del total de l’habitatge.
Els habitatges que estiguin destinats a ús turístic o els edificis de propietat vertical no es poden acollir a la convocatòria, ja que no és possible accedir a la subvenció amb aquestes característiques.
Si es compleixen els requisits anteriors, es pot començar a tramitar la sol·licitud. Però qui la pot tramitar? Si es tracta d’una rehabilitació de la part comuna de l’edifici, podreu tramitar la sol·licitud:

  • La persona que presideixi la comunitat en el moment de la sol·licitud
  • La persona que administri l’edifici
  • La persona propietària de l’edifici
  • Els professionals o industrials del sector energètic

Rehabilitación de fachadas y ventanas

Com es tramita el Pla Renove per a les finestres

Per poder sol·licitar la subvenció, caldrà emplenar el formulari de sol·licitud i disposar d’un acord de la comunitat quan es tracti d’una subvenció per a la totalitat de l’edifici, o del propietari si es tracta d’un habitatge de lloguer. A més de l’acord, cal lliurar el pressupost, la ITE i els certificats energètics i d’accessibilitat.
Aquesta sol·licitud també s’ha de presentar juntament amb la comunicació de l’inici d’obres i, com a màxim, sis mesos després de l’obtenció de l’informe tècnic que emet el Consorci. La sol·licitud es pot presentar a qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona i la convocatòria ja és oberta.
El comunicat final d’obres es presentarà al cap de trenta dies després de la certificació de final d’obres i haurà d’anar acompanyat de la documentació requerida. Si la sol·licitud d’ajut no s’ha presentat a l’inici de les obres, s’haurà de presentar una vegada que finalitzin.

Si vols aprofitar la subvenció per renovar les finestres o necessites més assessorament sobre el Pla Renove 2020, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. T’assessorarem!

Compartir l'article:
Altres artícles