Requisitos para una correcta instalación de ventanas | Tancaments.cat

Requisits per a una correcta instal·lació de finestres

Les finestres són uns dels elements arquitectònics més estètics de casa. Tant a la construcció com a la renovació de finestres, els requisits de muntatge han de ser els mateixos. És molt important que el procés d’instal·lació s’efectuï correctament i que, per tant, en garanteixi el funcionament correcte, segur i durador.

Per això, cal complir diferents objectius, així com reduir les pèrdues energètiques i minimitzar les pèrdues de climatització, frigories o calories. De fet, una bona instal·lació de finestres ajuda a minimitzar la demanda d’energia i augmenta el confort interior perquè s’eliminen les infiltracions indesitjades i es redueixen els ponts tèrmics al mínim.

Aleshores, per aconseguir aquests objectius, sobretot es necessita un correcte segellat, però també una correcta col·locació i calçat. Més específicament, una correcta instal·lació de finestres ha d’assegurar:

  • L’aïllament, evitant els ponts tèrmics i acústics.
  • L’estanquitat de la junta entre la finestra i l’obra.
  • La resistència per suportar els esforços del vent i l’ús de la finestra.
  • L’obertura i el tancament adequats del full sobre el marc.

Hi ha una sèrie de característiques que poden condicionar el muntatge duna finestra i per això, sempre ha de fer-se amb un personal qualificat, és a dir, acreditat. En realitat, la millor finestra deixa de ser-ho si està mal instal·lada a l’obra.

Problemes per mala instal·lació de finestres

Les incògnites a l’hora de canviar o instal·lar finestres noves no acaben amb l’elecció del tipus de material. Hi ha altres dubtes, així com trobar el millor professional instal·lador de finestres. En altres paraules, la garantia i la fiabilitat no depenen només de la qualitat dels materials, sinó també de la mà de qui les col·loca a una llar. Una col·locació deficient tant de premarc com de la finestra pot reportar problemes immediats i futurs. Per exemple, podeu fer malbé els resultats acústics i tèrmics, i també pot provocar entrades d’aigua o aire que deteriorin altres instal·lacions de l’habitatge on formi part la finestra.

La millor solució per evitar possibles conflictes és la següent: fabricar productes de qualitat complint totes les normes i estar sempre en contacte amb els experts muntadors, que són els que cal encarregar de tot el procés reduint les molèsties i obtenint un resultat excel·lent. Precisament, a Tancaments la instal·lació representa un 50% del seu servei (segellat, muntatge, etc.). En resum, si vols unes finestres de qualitat, duradores i còmodes, tingues en compte totes aquestes consideracions i tria els millors materials i instal·ladors. Hi ha molt en joc!


Compartir l'article:
Altres artícles